YERÜSTÜ

KÖMÜR YIKAMA VE ZENGİNLEŞTİRME

Rödovans sözleşmesi kapsamında yeraltından çıkarılan kömürün yerüstündeki lavvarda zenginleştirilmesine yönelik faaliyetler de firmamız tarafından yapılmaktadır. 

Zenginleştirme : Lavvarda kırma, eleme ve yıkama 
Lavvar Kapasitesi : 1200 ton/saat
Sistem : Zenginleştirme işlemi drewboy ve siklon sistemi olmak üzere iki devrede yapılmaktadır. Drewboy sisteminin ana prensibi yoğunluk farkına göre kömürün yüzdürülüp üstten alınması taşın ise dibe çöktürülüp alttan alınmasıdır. Siklon sisteminin ana prensibi ise basınçlı ortamda merkezkaç kuvveti ve yoğunluk farkına göre kömür ve taşın ayrılmasıdır. 
Ürünler : +18 (parça kömür), +10-18 (fındık kömür), +0,5-10 (toz kömür), Termik Nitelikli ürün
Atıklar : Triyaj taşı, drewboy taşı ve siklon taşı

KÖMÜR YIKAMA