HAVALANDIRMA

​İşletmemizde birbirinden bağımsız iki ayrı ocak şeklinde çalışılmaktadır. Her iki ocağın yerüstü ile üçer ayrı galeri ile bağlantısı bulunmaktadır.

Ocak Havalandırması emici olarak yapılmaktadır.

Her iki ocakta iki adet temiz hava girişi bir adet hava çıkış galerisi bulunmaktadır.

Seri Havalandırma yapılmamaktadır.

İşletmemiz yeraltı ocağında kesintisiz bir havalandırmanın yapılmasına olanak sağlayacak her türlü alt yapı mevcuttur.

Bu kapsamda; Olası enerji kesintilerinde otomatik olarak devreye giren jeneratörler,

Vantilatörlerden birinin arızası durumunda otomatik olarak devreye giren yedek vantilatörler,

Olası enerji kesintilerinde sesli ve ışıklı uyarıcı alarm sistemi mevcuttur.

Havalandırma yönü acil durumlarda ters çevrilebilme özelliğine sahiptir.