KÜL RAMBLESİ

Çalışma sahasındaki mevcut kömür damarı kendiliğinden yanmaya yatkın özellikte olup,ocak yangınlarıyla mücadele başta iş güvenliği olmak üzere üretim devamlılığı bakımından da önem arz etmektedir.Bu mücadelede en etkin yöntem,ayak arkalarına ve yangın olasılığı olan bölgelere uygulanan hidrolik kül ramblesidir.​

Kömürün kimyasal ve mineralojik yapısını oluşturan elementler ile kömürün yanması sonucu ortaya çıkan külün kimyasal ve mineral içeriği benzer özellikler göstermektedir. Termik santralde yakılan kömürler de Soma madenlerinden tedarik edilmekte olup,bu kömürün yanması sonucu oluşan kül yine aynı madenler tarafından yangınla mücadelede kullanılmaktadır.