İSTİHDAM

​İşletmemiz;

2016 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında özel şirketler arasında 127.

2016 yılında Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında genelde 135.

Ayrıca firmamız Manisa ilinde düzenli en yüksek sgk primi ödeyen firmalar arasındadır.

Ege Bölgesi sanayi odası (EBSO);

Sektörel bazda en yüksek istihdam sağlayan firmalar arasında son beş yıldır 1.

2014 yılı maden ve taş ocakçılığı sanayi meslek grubunda üretim ve yatırımda 1.

2014 yılı ilimizde en yüksek kurumlar vergisi beyanında bulunan ilk on mükellef arasında 5.

2014 yılı üretimden satışlarına göre 100 büyük sanayi kuruluşu arasında 18.