İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İMBAT MADENCİLİK; merkez ve işletmelerindeki tüm çalışanlarını en önemli değer kabul ederek, onlara uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlamayı, aldığı önlemlerle İş kazası ve meslek hastalıklarını bertaraf etmeyi amaç edinmiştir.

Bu amaç doğrultusunda;

İSG Yönetim Sistemini; ulusal kanun ve yönetmelikler, uluslararası yükümlülükler, üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşların şartları, şartname gerekleri, müşteri ve diğer paydaşlarının beklentileri doğrultusunda uygun dokümantasyonu oluşturarak yapılandıracaktır.

İSG Yönetim Sisteminin işletimi için, üst yönetim tarafından her türlü kaynak tahsis edilerek, çalışanlarını ve birlikte çalıştığı taşeron ve tedarikçi elemanlarını eğitimlerle bilinçlendirecektir.

Tüm çalışanlarının; İSG Yönetim Sisteminin gerektirdiği uygun ekipman/teçhizatı kullanarak, İlgili prosedür ve talimatlara göre sorumluluklarının bilincinde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde faaliyetlerini yürütmeleri sağlanacaktır.

Tüm çalışanların katılımıyla; uygun iş ortamını sağlanarak, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmeyi hedefleyecek ve yönetim sistemini geliştirerek sürekliliğini sağlayacaktır.

İşletmemiz, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir.