ENERJİ POLİTİKAMIZ

İMBAT MADENCİLİK A.Ş. olarak;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ ne uygun çalışmaya başlamış bulunuyoruz. Çalışmalarımızı sürdürürken;

Enerji yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası yönetim standartlarına uyum sağlayacağız,
Enerji yönetimi ile ilgili tüm yasal mevzuatı takip ederek uygulamada her zaman için uygunluğumuzu en üst seviyede tutacağız,
Enerji tüketim unsurlarımızı sürekli olarak takip edecek ve enerji kayıplarını minimuma indirmek için geliştirme çalışmalarını daima sürdüreceğiz,
Enerji yönetimi çalışmalarımızı yaparken “sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir kalkınma” felsefesi ile hareket ederek doğal kaynaklarımızın mevcudiyetini korumak için her zaman çaba sarf edeceğiz,
Enerji kaynaklarımızın daha verimli kullanılması için tüm kurum çalışanlarının katılımı ile iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını sürdüreceğiz,
Üretim faaliyetlerimizin iyileştirilmesi ve özellikle yapacağımız yeni yatırım faaliyetlerinde, enerji verimliliğini ön planda tutan tasarımları tercih edeceğiz,
Çalışanlarımızı enerji verimliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların korunması hususlarında sürekli olarak bilinçlendireceğiz,
Entegre yönetim sistemi kapsamında, Enerji, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin birbirleriyle uyumlu ve etkin olarak çalışmasını ve uygulama performanslarının sürekli olarak arttırılmasını sağlayacağız.


Bu bağlamda, enerji performansımızı, “ölçme, analiz, iyileştirme” felsefesi ile sürekli olarak geliştireceğimizi taahhüt ederiz.