NEWS

Yeni Tip Koronovirüs (Covid-19) Salgını Nedeniyle İmbat Madencilik A.Ş.’De Alınan Önlemler Hakkında Basın Açıklaması

2 Nisan 2020 Perşembe


Küresel bir tehdit haline gelen ve dünya genelinde pandemi olarak ilan edilen "Koronovirüs Salgını" ile ilgili olarak şirketimiz de bir pandemi eylem planı hazırlamış ve bu konuda 13.03.2020 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunu olağanüstü toplayarak bir dizi kararlar almıştır.

Bu kapsamda işyerimizde; işletmeye girişlerde termal kamera gözetimi yapılması, servis araçları dâhil sosyal mesafenin muhafaza edilmesine ilişkin uyarı ve bilgilendirmeler yapılarak gerekli önlemlerin alınması, kişisel koruyucu donanımların mutlaka kullanılmasının sağlanması, işletme genelinde ve servis araçlarında her vardiya dezenfeksiyon işlemleri yapılması kararlaştırılmış ve uygulanmaya başlamıştır.

Bu önlemlerle birlikte aldığımız öncelikli karar, doğal şartlar nedeniyle asla kendi kaderine bırakılamayacak olan yeraltı işletmemizdeki faaliyetlerin, üretim amaçlı değil tamamen iş güvenliğinin gereklerini yerine getirebilme adına zaruri personelle idame ettirilmesidir. Normal koşullara dönüldüğünde bugüne kadar çalışanlarımızın büyük emeği ile geldiğimiz noktadan sorunsuzca devam edilebilmesi ve çalışanlarda gelecek kaygısı oluşmaması için bu süreçte ocaktaki zaruri işlerin yürütülmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu bağlamda olağanüstü koşullarda zaruri faaliyetler asla “üretim faaliyeti” olarak nitelendirilmemelidir. Kaldı ki bu zaruri faaliyetler esnasında ortaya çıkan ürünün işletme giderlerini karşılayabilmesi ve ayrıca normal koşullarda işin bu şekilde sürdürülebilirliği asla mümkün değildir.

Dünya ve ülke genelinde yaşamakta olduğumuz bu zor dönemde; şirketimizin ana felsefesi işyerimizdeki çalışanların sağlığı ve güvenliği olup bu doğrultuda işletmemizde alınan önlemler ve çalışma koşullarında yapılan değişikliklerle ilgili kararlar, işçi-işveren ilişkisinin sürdürülmesi temeline dayandırılarak hiçbir çalışanımızın iş akdi sonlandırılmamıştır. Hiçbir çalışanımız kendi isteği olmadan ücretsiz izne ayırılmamıştır. İsteyen çalışanlarımıza yıllık ücretli izinleri verilmiştir. Yıllık izni bulunmayan çalışanlarımız için 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız doğrultusunda kısa çalışma ödeneğinden faydalandırılmak üzere gerekli başvuru da yapılacaktır.

Diğer taraftan yerüstü kömür hazırlama ve zenginleştirme tesisinde sevkiyat dahil bütün faaliyetler 01.04.2020 tarihi itibariyle durdurulmuş ve asgari personelle yapılacak bakım onarım faaliyetleri dışında bu alandaki çalışma yoğunluğu en asgari düzeye düşürülmüştür.

Yetkililer tarafından uzun vadeli bir mücadele gerektirdiği belirtilen bu salgının yayılmaması hususunda şirketimiz bütün çalışanlarıyla birlikte üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Şirketimizin bu hassasiyeti, aldığı önlemleri ve uygulamaları ortadayken medya ve sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapılarak tamamen asılsız ve yanıltıcı beyan ve haberlerle kamuoyunda şirketimiz ile ilgili olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu konuda şirketimiz gerekli hukuki süreci başlatmakta kararlıdır.

Şirketimizle ilgili yalan haber ve paylaşımlara kamuoyunun geçmişte olduğu gibi bugün de itibar etmeyeceğine, bu olağanüstü sürecin geçici olduğuna, devletimiz ve çalışanlarımız ile birlikte daha iyi günlere ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.

Sonuç olarak başta iş sağlığı ve güvenliğinden asla taviz vermeden aldığımız tedbirlerle işletmemizde bu olağanüstü sürecin iyi yönetildiğinin, bu sürede asla üretim endişemizin bulunmadığının, Enerji Bakanlığı ve TKİ Kurumu yetkilileriyle yapılan istişarelere ve yeni gelişmelere göre Şirketimiz tarafından hiçbir ilave tedbir almaktan da kaçınılmayacağının bütün kamuoyunca bilinmesini isteriz.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız. 01.04.2020

İmbat Madencilik Enerji Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.